Begränsade öppettider

Begränsade öppettider vid vissa helgdagar:

1 nov. dag före Alla helgons dag: 08.00–12.00

16 december–3 januari: 08.30–11.30 och 12.30–15.30
Uppdaterad
2019-10-28