Tillgänglighet för domstol.se

Sveriges Domstolar står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur domstol.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från domstol.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Datumväljaren i filter saknar beskrivning. WCAG 1.3.1 information och relationer, 3.3.2 etiketter eller instruktioner, 4.1.2 namn, roll, värde. Select-ruta saknar beskrivning

Annat

  • Några sidor innehåller vissa element som inte har unika ID. WCAG 1.3.1 information och relationer, 4.1.1 tolka. Element-ID är inte unikt.
  • En del sidor använder samma länktext för att länka till olika sidor vilket kan skapa förvirring för besökare. WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget). Länktexter används för flera olika destinationer.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem innan 30 juni 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Analysverktyget Siteimprove granskar löpande domstol.se.

Senaste bedömningen gjordes den 13 november 2019.

Webbplatsen publicerades 16 september 2019.

Oskäligt betungande anpassning

Sveriges Domstolar åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga samt att många dokument som har publicerats sen innan ej har gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen.

Uppdaterad
2019-11-13