Digital målhantering

Förvaltningsrätten i Linköping kommer under det närmaste året att övergå till en allt mer digital målhantering. De myndigheter och andra parter som inte är anslutna till myndighetsnätet för säker e-post kan skicka in handlingar via vår webbportal. Länk till webbportalen finns längre ner. 

För att underlätta vår ärendehantering bör handlingarna delas upp i separata filer i PDF-format med

  1. Överklagandet
  2. Myndighetens beslut
  3. Myndighetens ev. yttrande inklusive rättidsprövning
  4. Myndighetens handlingar i ärendet, dvs. den enskildes ansökan med ev. bilagor och myndighetens egen utredning.
Uppdaterad
2019-10-14