Handläggningstider

Utgångspunkten är att förvaltningsrätten handlägger alla mål i den ordning de kommit in till domstolen inom respektive måltyp t.ex. biståndsmål, skattemål, mål enligt socialförsäkringsbalken.

Vissa mål måste vi dock enligt lag behandla med förtur. Exempel på sådana mål är mål gällande tvångsvård av missbrukare och unga, psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

I andra fall gör målets karaktär att de behandlas mer skyndsamt. Exempel på sådana mål är mål om offentlig upphandling, mål som rör anstånd med inbetalning av skatt och mål rörande återkallelse av körkort.

Nedan kan du se handläggningstiden just nu för några av de vanligaste målkategorierna som finns på Förvaltningsrätten i Linköping.

Handläggningstiderna är ungefärliga, vilket innebär att ditt mål inte behöver avgöras inom den angivna tiden. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar och det betyder att ditt mål både kan gå snabbare att handlägga, men också att det kan ta längre tid. Vi strävar efter att ha så korta handläggningstider som möjligt.

Skattereduktion (Rot/Rut)    
75 % av alla avgjorda mål föregående månad avgjordes inom 2 månader från det att målet kom in till domstolen.

Dispensmål (återköp av pensionsförsäkring, avslutning av pensionssparkonto) 
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 2 månader från det att målet kom in till domstolen.

Målsättningen när det gäller mål enligt socialförsäkringsbalken är att 75% av målen ska ha en kortare handläggningstid än 10 månader. Nedan ser du aktuella handläggningstider.

Sjukpenning
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom  12 månader från det att målet kom in till domstolen.

Sjukersättning
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 17 månader från det att målet kom in till domstolen.

Assistansersättning
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 17 månader från det att målet kom in till domstolen.

 

Arbetslöshetsförsäkring (mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring)
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 14 månader från det att målet kom in till domstolen.

Biståndsmål (mål enligt socialtjänstlagen)
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 4 månader från det att målet kom in till domstolen.

Folkbokföringsmål
75% av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 9 månader från det att målet kom in till domstolen.

Körkortsmål                          
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 3 månader från det att målet kom in till domstolen.

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 16 månader från det att målet kom in till domstolen.

Offentlig upphandling
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 4 månader från det att målet kom in till domstolen.    

Färdtjänstmål
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 6 månader från det att målet kom in till domstolen.

Kriminalvårdsmål
75 % av alla avgjorda mål under föregående månad avgjordes inom 2 månader från det att målet kom in till domstolen.

Uppdaterad
2019-03-26