Handläggningstider

Utgångspunkten är att förvaltningsrätten handlägger alla mål i den ordning de kommit in till domstolen inom respektive måltyp t.ex. biståndsmål, skattemål, mål enligt socialförsäkringsbalken.

Vissa mål måste vi dock enligt lag behandla med förtur. Exempel på sådana mål är mål gällande tvångsvård av missbrukare och unga, psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

I andra fall gör målets karaktär att de behandlas mer skyndsamt. Exempel på sådana mål är mål om offentlig upphandling, mål som rör anstånd med inbetalning av skatt och mål rörande återkallelse av körkort.
Uppdaterad
2019-03-26