Förvaltningsrätten i Malmö flyttar

Från och med den 28 augusti 2023 finns förvaltningsrätten i en ny domstolsbyggnad tillsammans med Malmö tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Ingång till domstolen

Den nya domstolsbyggnaden ligger intill Malmö centralstation och adressen är Bangårdsplatsen 2, Malmö. Ingången är på husets kortsida, i riktning mot centralstationen. Se karta nedan.

Förvaltningsrätten kommer att behålla samma telefonnummer och postadress som tidigare, se nedan.

Begränsade öppet- och telefontider

I samband med flytten kommer förvaltningsrättens expeditionstid att vara begränsad till kl. 08.00-10.00 den 25 augusti och kl. 12.00-16.00 den 28 augusti 2023.

Har du fått en kallelse till förvaltningsrätten?

Det står i din kallelse vilken adress du ska gå till. Det står även vilken sal förhandlingen ska hållas i. Kontrollera alltid domstolens informationstavla som finns innanför entrén för aktuell sal.

Uppdaterad
2023-03-22