Viktig information med anledning av coronavirus (Covid19)

På grund av covid-19 ber vi dig att kontakta oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste.

Om du har förkylningssymptom eller symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka domstolen.

Om du är kallad till en förhandling och har symptom som ovan ska du ta kontakt med avdelningen/handläggaren som står på kallelsen.

Information about coronavirus (COVID-19)

Due to covid-19, please contact us by email in the first instance. Only visit the court if you have to.

If you have cold symptoms or symptoms of a respiratory infection, even mild symptoms, do not visit the court.

Are you summoned to a court hearing?

If you have received summons to a court hearing but are unable to attend you must contact the court for information on what applies.

Uppdaterad
2020-10-16