Viktig information med anledning av coronavirus (Covid-19)

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka förvaltningsrätten.

Om du är kallad till en förhandling och har symptom som ovan ska du ta kontakt med avdelningen/handläggaren som står på kallelsen.

Information about coronavirus (COVID-19)

You should not visit the court if you have symptoms of respiratory infection. This is true even if you have mild symptoms.

Are you summoned to a court hearing?

If you have received summons to a court hearing but are unable to attend you must contact the court for information on what applies.

Uppdaterad
2020-07-06