Skicka in handlingar

Handlingar till domstolen kan skickas in genom vårt kontaktformulär, med e-post eller i vanligt brev. Förvaltningsrätten föredrar att ta emot handlingar digitalt.

Skicka inte in handlingar via länkar

Förvaltningsrätten i Malmö tar av säkerhetsskäl inte emot handlingar via länkar. Länkar till handlingar via molntjänster (onedrive, google docs, dropbox eller olika dataprogram etc.) betraktas ej som inkomna och godtas ej.

Kontaktformuläret

Kontaktformuläret (nås via länken nedan) är bra att använda om du vill skicka uppgifter till domstolen på ett säkert sätt. Meddelandet lagras då direkt på domstolens server istället för att skickas oskyddat över nätet.

Välj vilken domstol du vill kontakta, fyll sedan i resten av formuläret.

Du kan lägga till flera bilagor i samma meddelande. Bilagorna får gärna – om möjligt – göras om till PDF-format.

När du skickat meddelandet visas en bekräftelse som du kan spara ned. Om du inte får en bekräftelse på att meddelandet kommit fram – vänligen kontakta domstolen.

E-post

Handlingar kan också skickas in via e-post, se e-postadress till domstolen längst ner på denna sida.

Du kan lägga till flera bilagor i samma meddelande. Bilagorna får gärna – om möjligt – göras om till PDF-format.

Brev

I de fall handlingen lämpar sig för att skickas digitalt föredrar förvaltningsrätten att ta emot handlingar via vårt kontaktformulär eller via e-post. Önskar du skicka in handlingar med vanlig post går det också bra. Postadressen till domstolen hittar du längst ner på denna sida.

 

1) Överklagandet med bilagor. Om överklagandet har kommit in elektroniskt ska överlämnandet ske i det format som det har kommit in till myndigheten. Om myndigheten har skannat in fysiska handlingar för elektronisk överlämning bör överklagandet och bilagorna vara uppdelat i separata filer.

2) Eventuell fullmakt, förordnande och god man eller förvaltare, om detta har lämnats in av den klagande.

3) Överklagat beslut

4) Eventuella bilagor till beslutet

5) Rättidsprövning (såvida inte denna har antecknats eller stämplats på annan handling)

6) Eventuellt yttrande

7) Beslutsmyndighetens akt i förekommande fall

Har ni frågor på vad som ska skickas in eller hur detta ska skickas in, vänligen kontakta domstolen via e-post eller kontaktformuläret.

Uppdaterad
2020-11-10