Personuppgiftsbehandling

Förvaltningsrätten i Malmö har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter. Bl.a. behandlas personuppgifter avseende parter m.fl. i mål hos domstolen och avseende den som skickar en allmän förfrågan till domstolen. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter avseende dig som domstolen behandlar.

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Förvaltningsrättens lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på förvaltningsrätten och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Uppdaterad
2019-07-09

Hitta på sidan

Relaterat innehåll