Handläggningstider

Här kan du se den genomsnittliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorier som finns på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Att det är de genomsnittliga handläggningstiderna innebär inte att ditt mål kommer att ta det angivna antalet månader. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar. Det betyder att ditt mål både kan gå snabbare att handlägga, men också att det kan ta längre tid.

Genomsnittlig handläggningstid per målkategori

(1 januari – 30 juni 2019)

Mål om uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl
5,6 månader

Mål enligt socialförsäkringsbalken
6,1 månader

Mål enligt socialtjänstlagen
2,2 månader

Mål om uppehållstillstånd grundat på anknytning till någon i Sverige
2,5 månader

Skattemål
8,9 månader

Mål om psykiatrisk tvångsvård
10 dagar

Mål om vård av unga
1,4 månader

Mål om offentlig upphandling
2,7 månader

Mål om vård av missbrukare
20 dagar

Mål om folkbokföring, körkort och studiestöd
1,2 månader

Publicerad
2019-08-13
Uppdaterad
2019-08-13