Beställning av allmän handling

Välkommen till vår beställningsfunktion för allmänna handlingar vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Du gör din beställning genom att fylla i formuläret nedan. För att kunna skicka iväg formuläret måste du först ta del av Information om avgifter.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Bra att veta

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet.

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar. För statliga myndigheter utgår ingen avgift, inte heller för dig som är forskare eller doktorand vid landets universitet eller högskolor.

Kostnader för allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar mer än 9 sidor eller mer än 9 pdf-filer. Avgiften är därefter 50 kronor för den 10:e filen och varje fil därefter kostar 2 kronor styck.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar eller domar med bilagor) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

Särskilda skäl - Förvaltningsrätten får besluta om undantag från det som anges i ovanstående stycken (e-post, papperskopior, fax) om det finns särskilda skäl.

CD/DVD/USB

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka oss. Saknar du möjlighet att ta dig till förvaltningsrätten kan du som vill vara anonym kontakta oss via telefon. Observera att det krävs ett personligt besök med betalning på plats (endast kontanter) om du har gjort en omfattande beställning och samtidigt vill vara anonym. Vi har tyvärr inte möjlighet att fakturera en anonym beställare.

När det är intensiva uppsatsperioder får domstolen väldigt många beställningar. Har du möjlighet att begränsa din beställning till en kortare tidsperiod alt. att besöka domstolen och själv leta bland domar från det senaste året, så skulle detta underlätta för domstolen så att vi hinner distribuera domar till alla som önskar detta. Tack för hjälpen!

Sedan den 14 november 2016 går det inte längre att från vår domstol beställa material som hör till Länsrätten i Stockholms län (1 juli 1979 – 12 februari 2010).

Vid beställning av material från Länsrätten i Stockholms län var vänlig kontakta Stadsarkivet i Stockholms Stad.

Kontaktuppgifter till stadsarkivet:

Telefon: 08-508 28 303

E-post: stadsarkivet@stockholm.se

Formulär för beställning av allmän handling

Önskade handlingar
Skicka beställda handlingar med:
Jag har tagit del av informationen om avgifter och vill beställa kopior av dom, beslut eller annan handling
Uppdaterad
2021-01-25