Domstolens arbete under 2022

Jag heter Claes Mårtensson och är lagman och ny chef för Förvaltningsrätten i Växjö. Domstolen är en jättefin arbetsplats med mycket engagerade medarbetare. Vårt uppdrag att fungera som ett värn för enskildas rättigheter och korrekt rättstillämpning är viktigt, vilket alla som arbetar här är väl medvetna om.

Förvaltningsrätten har dock under några år haft en stor målbalans, dvs. vi har många mål som vi inte klarat av att avgöra trots att de blivit ganska gamla. Orsakerna är flera men framför allt att domstolen för några år sen fick en kraftigt ökad målinströmning. Det är inte acceptabelt att enskilda som vänder sig till domstolen får vänta så länge på att deras sak avgörs som är fallet idag.

Nu har domstolen fått förutsättningar att ta tag i problemet. Vi kommer tidigt i vår att genomföra en organisationsförändring som ska skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka tempot i arbetet utan att kvaliteten i våra domar blir sämre. De många gamla målen ska vi samtidigt beta av ett efter ett med hjälp av tillfälligt anställd personal. Vi ska göra allt vi kan för att domstolen vid utgången av 2022 inte ska ha kvar särskilt många gamla mål och att merparten av målen ska kunna avgöras inom ett halvår.

Avverkningen av de gamla målen och organisationsförändringen är naturligtvis det viktigaste vi har att göra under 2022. Men vi kommer också att bl.a. arbeta med kompetensutveckling och att förbättra utbildningen av våra notarier, som är framtidens domare.

Claes Mårtensson, lagman vid Förvaltningsrätten i VäxjöClaes Mårtensson, lagman vid Förvaltningsrätten i Växjö
Uppdaterad
2022-01-13