Ett bra första halvår 2022 i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Växjös lagman Claes Mårtensson summerar domstolens arbete under årets sex första månader.

Vid årsskiftet hade Förvaltningsrätten i Växjö över 3 000 öppna mål. Många av dessa mål var gamla och domstolens viktigaste mål för året 2022 sattes att minska balansen och därmed väsentligt ta ner omloppstiderna. Sen rättvisa är nämligen klen rättvisa, som jag brukar säga.

Med hjälp av tillfälligt anställd personal, en omorganisering och delvis förändrat arbetssätt har domstolen nu omkring 2 000 öppna mål. På sex månader har vi arbetat ner målbalansen mer än jag vågat hoppas på och följaktligen avgjort betydligt fler mål än som kommit in under perioden. Eftersom vi har avgjort så många äldre mål innebär det att våra omloppstider kommer att minska väsentligt och att vi förhoppningsvis är på god väg mot regeringens mål om att merparten av målen inte ska ta mer än sex månader att avgöra.

Claes Mårtensson, lagman vid Förvaltningsrätten i VäxjöClaes Mårtensson, lagman vid Förvaltningsrätten i Växjö
Uppdaterad
2022-06-29