Informations- och diskussionsmöte med socialnämnderna i domstolens domkrets

Den 16 november anordnade Förvaltningsrätten i Växjö ett informations- och diskussionsmöte på Växjö Konserthus. Samtliga socialnämnder i förvaltningsrättens domkrets var inbjudna och nästan alla var representerade på mötet.

Temat för dagen var ärenden om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Mötet bestod delvis av föreläsningar från två av domstolens medarbetare med fokus på hur dessa ärenden bör handläggas. Delar av dagen ägnades även åt gruppdiskussioner där medarbetare från domstolen och från socialnämnderna gavs möjlighet till erfarenhetsutbyte.

En av deltagarna på mötet var Karolina Strandberg, 1:e socialsekreterare, Socialförvaltningen i Torsås kommun:

- Det är väldigt positivt att domstolen anordnar ett forum där socialnämnder och domstolen möts för att föra en dialog med varandra. Vi tycker att det är bra med samverkan och när vi utbyter erfarenheter med varandra så får vi en förståelse för varandras arbete vilket i slutändan gynnar handläggningen. Förra veckans möte innehöll många bra diskussioner och tankar. Upplägget för dagen var jättebra med både information från domstolen, hänvisningar till olika domstolsbeslut och gruppdiskussioner.

Deltog gjorde även Annika Törnros, socialsekreterare, Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun:

- Jag och min kollega tycker att det var en bra träff. Vi blev uppdaterade om nya bestämmelser och diskussionerna visade på att olika kommuner arbetar med liknande ärenden och liknande svårigheter. Det var bra att kunna byta erfarenheter och få nya infallsvinklar genom att ta del av hur andra kommuner har det.

Uppdaterad
2022-12-12