Pilotdrift av ny inlämningstjänst för myndigheter

Förvaltningsrätten i Växjö är en av domstolarna som ska testa Domstolsverkets nya e-tjänst som är till för myndigheter som vill lämna in handlingar till domstol på ett säkert och digitalt sätt.

Pilotdriften börjar måndagen den 22 augusti. Under pilotdriften är tjänsten bara öppen för ett fåtal domstolar och myndigheter som testar och utvärderar tjänsten. Om inga stora förändringar krävs efter pilotdriften kommer du som arbetar på en myndighet kunna lämna in handlingar till samtliga förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar via den här tjänsten från och med tisdagen den 25 oktober 2022. 

E-tjänsten är ett alternativ till överlämning via e-post, säker e-post (SGSI eller kontaktformuläret) och papperspost. Den säkerställer till exempel att alla obligatoriska handlingar, så som det överklagade beslutet, ges in till domstolen.

E-tjänsten kommer att vara tillgänglig från domstol.se och inloggning kommer ske med hjälp av en inloggningslänk som på begäran skickas till inlämnarens e‑postadress.

Uppdaterad
2022-08-22