Faxen avvecklas

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med tingsrätten via fax har tingsrätten beslutat att upphöra med användandet av fax

Uppdaterad
2019-09-12