Information med anledning av Coronavirus

Information med anledning av Coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindrig symptom, ska du inte besöka Göta hovrätt.

Rekommendationer

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.
Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 vårdguiden eller sjukvården via telefon för bedömning.

Om du ska delta i en förhandling

Kontakta domstolen för att få information om vad som gäller, tfn: 036-15 69 00

Du kan också kontakta oss genom e-post

Frågor om covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Via Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets webbplatser

Uppdaterad
2020-04-02