Göta hovrätt söker sommarnotarier

Hovrätten söker juris studerande som vill arbeta som sommarnotarie sommaren 2021.

Göta hovrätt är en av landets sex hovrätter och har cirka 85 anställda. Domkretsen omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Örebro län samt delar av Västra Götalands län (tidigare Skaraborgs län). Hovrätten har flera dömande avdelningar. På varje avdelning finns en hovrättslagman, två viceordförande, sex hovrättsråd samt ett antal tf. hovrättsassessorer, hovrättsfiskaler och domstolshandläggare.

Arbetsuppgifter

I arbetet som sommarnotarie ingår bland annat att delta i beredningen av mål och ärenden, delta i förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt göra rätts­utredningar.

Önskvärda kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • är juris studerande med minst någon termin kvar på juristutbildningen,
  • har genomfört processrätten i juristutbildningen, och
  • inte har tidigare erfarenheter av arbete i samma domstolsslag eller instans.

Du bör ha goda betyd från genomförda delar av juristutbildningen, god språklig framställning, vara noggrann och ha god samarbetsförmåga.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad och omfattar sju veckor under perioden den 28 juni - 13 augusti 2021.

Kontaktperson

Ytterligare upplysningar lämnas av den administrativa assessorn Sebastian Lindroth, tfn 036-15 65 70 eller sebastian.lindroth@dom.se

Adress

Du är välkkommen med din ansökan senast den 1 mars 2021 till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping eller gota.hovratt@dom.se

Ange Ad dnr 2021/12 i din ansökan

Uppdaterad
2021-01-18