Kontakta webbredaktionen

Har du frågor eller synpunkter på hur webbplatsen fungerar eller är utformad kan du kontakta webbredaktionen. Domstolsverket förvaltar webbplattformen och ansvarar för att ta emot dina synpunkter.

Vi ger inte juridisk rådgivning och kan inte lämna besked hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall. Vi kan vi inte svara på frågor angående enskilda mål eller ärenden och hänvisar istället till den domstol som hanterar målet. Har du frågor om användande av e-tjänster eller problem att använda dem hänvisar vi i första hand att kontakta den domstol som ärendet berör.

Allmän handling

I princip all post till myndigheter inom Sveriges Domstolar blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

Integritet

Domstolsverket vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Domstolsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Uppdaterad
2019-10-23