Ändrade telefontider på målavdelningarna och konkursenheten

Telefontiderna på målavdelningarna och konkursenheten är från och med den 1 november 2022 till och med den 31 december 2022 måndag - fredag 08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00.
  Telefon E-post
Avdelning 1 031-743 60 01 avdelning1tgg@dom.se
Avdelning 2 031-743 60 02 avdelning2tgg@dom.se
Avdelning 3 031-743 60 03 avdelning3tgg@dom.se
Avdelning 4 031-743 60 04 avdelning4tgg@dom.se
Avdelning 5 031-743 60 05 avdelning5tgg@dom.se
Avdelning 6 031-743 60 06 avdelning6tgg@dom.se
Konkursenheten 031-743 60 11 konkurs-tgg@dom.se