30 maj: Så finansieras 400-årsjubileet

Undrar du hur Göteborgs tingsrätts 400-årsjubileum ska finansieras? Här berättar vår controller Terese!

Hej Terese!

Du är controller på Göteborgs tingsrätt. Vi ska ju fira tingsrättens 400-årsjubileum i höst. Men hur finansieras kalaset?

- Göteborgs tingsrätt förvaltar två stiftelser. Stiftelsernas kapital kommer från så långt tillbaka som 1800-talet. Det är pengar som dåvarande rådhusrätten (som Göteborgs tingsrätt hette före tingsrättsreformen) fick med fri dispositionsrätt (det vill säga utan redovisningsskyldighet). Pengarna användes inte då av olika skäl. Vi har också fått överskottsränta på pengar som nedsattes hos dåvarande magistraten (högsta ledningen i Göteborg innan kommunreformen) som inte heller tagits i anspråk.

- Dessa pengar placerades i början på 1960-talet i två stiftelser, som förvaltas av tingsrätten.

OK! Och dessa stiftelsepengar kan vi alltså använda till jubileumsfirandet?

- Ja! Stiftelseformen gör att pengarna bara får användas för det ändamål som anges för stiftelsen. Tanken är inte att pengarna ska användas i ordinarie verksamhet utan de måste användas till ändamål som är till gagn för Göteborgs tingsrätt. 

- Vårt jubileum ju har särskilt fokus på att barn- och ungdomar ska lära sig mer om bland annat rättsstatens principer. Det har ansetts ligga inom stiftelsens ändamål. Så, merparten av jubileet kan finansieras genom stiftelserna.

Tack Terese! 

Porträtt av Terese Smiderot Waltersson i 1600-talsklänning.
Terese Smiderot Waltersson i klänning från 1600-talet, lånad från GöteborgsOperan.
Porträtt av Terese Smiderot Waltersson, controller på Göteborgs tingsrätt.
Terese Smiderot Waltersson, controller på Göteborgs tingsrätt.
Uppdaterad
2024-05-31