Information med anledning av Coronavirus

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ska Du inte besöka tingsrätten.

Om du upplever något av dessa sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling; Kontakta tingsrätten på 031-701 10 00. 


Tingsrätten påverkas precis som övriga samhället av virussmittan. Detta resulterar i att tingsrätten tvingas prioritera mellan de olika uppgifter domstolen har att sköta. Det kan i sin tur resultera i exempelvis något längre telefonköer. Tingsrätten arbetar dock aktivt för att upprätthålla en så god servicenivå som möjligt.

 

Planerade förhandlingar

Tingsrätten har i dagsläget inte fattat något generellt beslut om att ställa in förhandlingar. Det kan dock konstateras att det finns förhandlingar som kommer behöva ställas in. Tingsrätten arbetar aktivt med att i så god tid som det är möjligt informera berörda parter när en förhandling ställs in.

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

I syfte att minska risken för att personer trängs ihop i tingsrättens säkerhetskontroll kommer tingsrätten variera starttiden på olika förhandlingar. För dig som kallats till tingsrätten gäller tiden på kallelsen oförändrat tills tingsrätten meddelat dig något annat.

 

Studiebesök och besök av allmänheten

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

I syfte att minska det fysiska avståndet mellan åhörare har tingsrätten beslutat att åhörare under förhandlingar inte får sitta tätare än på varannan plats i förhandlingssalen.

 

Frågor om covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.
Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-09