Beställning av allmän handling

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Formulär för beställning av allmän handling

Myndighet
Önskade handlingar
Kostnader
Leveranssätt:

Använda gärna formuläret ovan för att beställa en handling. Du kan även besöka oss, ringa, faxa eller e-posta beställningen, se Kontaktuppgifter till höger.

Tingsrätten gallrar personuppgifter m.m. i formuläret i en månad efter att förfrågan besvarats.

Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. I varje enskilt fall görs en sekretessprövning innan en handling kan lämnas ut.

I tingsrättens verksamhetsstöd är det möjligt att söka efter brottmål i fem år efter det årsskifte som kommer närmast efter det datum då målet slutligt avgjorts (t.ex. fram till 2020-01-01 för ett mål avgjort 2014-03-11). I tvistemål och ärenden sker sökningen på mål avgjorda efter 2008-06-30. Sökbegränsningen beror bland annat på bestämmelser i § 4 domstolsdataförordningen (2015:279). Äldre mål och ärenden får sökas i pappersregister som dagboksblad, innehållsförteckningar till domböcker och partsregister (sistnämnda gäller ej brottmål).

Ljudfiler lagras i verksamhetsstödet i sex veckor efter att domen har vunnit laga kraft, därefter gallras de ur systemet.

Vid tingsrätten förvaras följande arkiv:
- Göteborgs tingsrätt 1971 och framåt
- Mölndals tingsrätt 1971 – 2009-10-18 (sedan sammanläggning med Göteborgs tingsrätt)
- Stenungsunds tingsrätt 1971 – 2006-11-30 (sedan sammanläggning med Mölndals och Uddevalla tingsrätter)

Äldre domstolshandlingar förvaras på Landsarkivet i Göteborg.

Avgifter

Avgift för kopior av allmänna handlingar

E-post
Många handlingar är elektroniskt lagrade och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio datafiler eller fler. Avgiften är 50 kronor för den tionde filen och 2 kronor för varje fil därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

För avvikande beställningar kan tingsrätten istället välja att ta en avgift på 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme/kvart.

Observera att tingsrätten använder säker e-post.

Papperskopior, skannade papper och faxmeddelanden
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD/USB med handling (ej inspelning från förhandling)
Avgift tas ut som för e-post eller skannade papperskopior plus 10 kronor för en CD/DVD eller 30 kronor för ett USB-minne.

Ljudinspelning från förhandling på CD/DVD
Avgift tas ut med 120 kronor per skiva.

Porto
Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Publicerad
2019-08-19
Uppdaterad
2019-08-19