Frågor och svar om arkivhandlingar

Exempel på vanliga frågor som inkommer till arkivet:

Jag skiljde mig för ett par år sedan och nu vill jag begära ut domen med alla stämplar ni har. Hur gör jag?
Har du inte målnummer eller domsdatum så ska du först kontakta Äktenskapsregistret. Lämna ditt personnummer och fråga efter tingsrättens målnummer, avdelning och datum för dom. Kontakta oss sedan och lämna dessa uppgifter, t.ex. via beställningsformuläret. Observera att vi gör en kopia av originaldomen. Vi kan inte lämna ut originaldomen. Vill du ha en apostillestämpel så måste du kontakta notarius publicus. Vi översätter inte domar. Information om auktoriserade översättare finns på Kammarkollegiets hemsida. Tänk på att göra en eventuell översättning av handlingen innan du lämnar den till Notarius Publicus.

Jag vill ha ut alla handlingar i målet. Kan ni ordna det?
Ja, vi kan kopiera/skanna alla handlingar i ett mål. Om det är mer än nio sidor ur en pappersakt eller nio filer från vårt verksamhetsstöd tar vi betalt enligt avgiftsförordningen (1992:191). I målen finns många olika slags handlingar. Om du är osäker på vad du vill ha ut så kan du fråga efter ett dagboksblad där alla handlingar finns redovisade.


Jag är part i målet, kan jag få ut alla handlingar i målet avgiftsfritt?
För parter i avslutade mål är det enbart avgiftsfritt att få ut ett exemplar av domen eller beslutet i målet, se 21 § i Avgiftsförordningen. För parter i pågående mål och ärenden är det däremot avgiftsfritt att få ut ett exemplar av alla handlingar i målet, vänd dig då till den avdelning som handlägger målet.


Jag söker en gammal brottmålsdom. Jag tror att den meddelades mellan 1978 och 1979. Hur går jag tillväga för att hitta den?
Vi har inga äldre register över brottmål (bara fem år bakåt i tiden). Vi behöver antingen ett exakt datum eller ett målnummer för att kunna hitta domen. Du är självklart välkommen till tingsrätten för att själv söka i domböckerna. Hör av dig några dagar innan så att vi kan förbereda utlämnandet.


Jag har precis fått veta att jag är adopterad och jag vill gärna ha mer information om detta. Hur får jag tillgång till mina adoptionshandlingar?
För att kunna hitta adoptionshandlingarna behöver vi:
- Beslutsdatum och uppgift om vilken domstol som beslutade. Har du inte dessa uppgifter så kan du kontakta folkbokföringen på Skatteverket.
- Namn på adoptivföräldrarna
- Uppgift om var adoptivföräldrarna bodde vid tidpunkten för adoptionen.


Var hittar jag ett testamente som registrerades på tingsrätten år 1986?
Testamentet förvaras bland de bouppteckningshandlingar som har levererats till Landsarkivet i Göteborg (bouppteckningar t.o.m. den 30 juni 2001). Bouppteckningar (med testamenten) som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket.

Tänk på att testamenten ofta även förvaras i bankfack, hos advokat eller i kassaskåp. Ibland finns uppgifter om testamenten i begravningsbyråernas "Vita arkiv".

Ärenden gällande klander av testamenten finns i särskilda klanderböcker som fortfarande förvaras på tingsrätten.


Jag skriver ett gymnasiearbete om mord. Kan ni skicka alla domar till mig?
När det gäller brottmål kan vi söka ungefär fem år efter avgörandedatum i vårt verksamhetsstöd. Söker ni äldre domar behöver vi datum för dom eller målnummer för att kunna hitta dem.

Tänk på att begränsa din sökning. Studenter betalar för sina beställningar från tionde sidan/filen.


Jag har fått en dom som innehåller felaktiga personuppgifter, kan ni ändra på det?
Om du vill ha en rättelse i en handling ska du vända dig till den avdelning som dömde i målet.

Publicerad
2019-08-19
Uppdaterad
2019-08-19