Information om tingsrättens arkiv

Kontaktuppgifter till arkivet

E-post: gbg.tingsratt@dom.se
Telefon: 031-701 13 23  kl. 8.00 – 16.30
Fax: 031-701 13 13

Arkivet handlägger endast avslutade mål. För pågående mål hänvisas till respektive avdelning på tingsrätten.

 

Om allmän handling
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, om inte handlingarna är skyddade av sekretess. Om den allmänna handlingen är offentlig har du rätt att vara anonym då du begär ut den. Du kan även få kopior av allmänna handlingar, dock mot en kostnad från den tionde sidan/filen, se vidare under Avgifter.


Om anonymitet

Vill du vara anonym när du beställer en handling ska du inte uppge dina personuppgifter. Då rekommenderas att du ringer till tingsrätten eller besöker tingsrättens reception vardagar kl. 8.00 – 16.30.

 

Publicerad
2019-08-19
Uppdaterad
2019-08-19