Att ansöka om god man

Den som har fyllt 16 år kan själv ansöka om god man. En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp.

Även överförmyndaren i kommunen har rätt att ansöka om god man åt en person som behöver hjälp.

Om du vill ansöka om god man

Kommunens överförmyndare kan hjälpa till med att ansöka om god man och skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att först kontakta överförmyndaren.

Det går också att göra en ansökan direkt till tingsrätten. Ansökan ska göras till den tingsrätt där personen som behöver god man bor enligt folkbokföringen.

Det kostar inget att ansöka om god man.

Förutom själva ansökan ska du skicka med detta till tingsrätten:

  • Personbevis
  • Förslag på god man
  • Samtycke från den gode mannen att åta sig uppdraget
  • Samtycke från personen som ska ha den gode mannen
  • Yttrande från överförmyndaren om den gode mannen är lämplig

Om personen inte förstår vad det innebär att ha god man kan det även behövas:

  • Läkarintyg eller annan utredning
  • Yttrande från anhöriga

Handläggningen vid tingsrätten

Processen hos tingsrätten är vanligtvis helt skriftlig. Det betyder att det räcker med att skicka in de handlingar som behövs. Man behöver inte komma till tingsrätten på förhandling.

Saknas något så begär tingsrätten att den person som söker eller överförmyndaren ska komplettera.

Uppdaterad
2019-09-16