Huvudförhandling B 808-22 Almedalsmålet

Här kommer tingsrätten att löpande lägga ut information gällande mål B 808-22 Almedalsmålet.

Pressträff B 808-22

Domen kommer att finnas tillgänglig på tingsrätten. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till gotlands.tingsratt@dom.se

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande.

Pressträff och enskilda intervjuer

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff kl. 11.15 i sal 1 i tingsrättens lokaler på Artillerigatan 2A. Pressträffen kommer att ledas av rättens ordförande, lagmannen Per Sundberg. Därefter finns möjlighet för journalister att ställa frågor till lagmannen. Efter pressträffen finns han till förfogande för enskilda intervjuer.

Det kommer också vara möjligt att följa pressträffen via sal 12 (sidosal) i Attunda tingsrätt, Tingsvägen 11, Sollentuna.

Pressträffen är endast till för media och det krävs föranmälan till chefsadministratören Sofia Rudolph gotlands.tingsratt@dom.se (gäller även deltagande via sidosalen). Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas (gäller även sidosalen).

  • Om det önskas ackreditering till pressträffen ska det anmälas senast den 5 december kl. 16.00. Ange även om det önskas WiFi (mobilnummer krävs i anmälan).
  • Om det därutöver anmäls intresse för enskild intervju med lagmannen ska det anmälas senast den 5 december kl. 16.00.

Ackrediterad media erbjuds tillträde till sal 1 för att ordna med teknik från kl. 10.55.

Dom i B 808-22

Media och övriga som är intresserade av att få en kopia av domen kan anmäla detta genom att skicka e-post till adressen gotlands.tingsratt@dom.se .

Ljudupptagning från rättegången blir allmänna då protokollet blir allmänt, det vill säga i samband med att dom avkunnas och expedieras.

Huvudförhandlingsplan B 808-22

Dag 1 (Åtalspunkterna 1–2)

09.00-10.00 Inledning, ansvarsyrkande och inställning m.m.
10.00-12.00 Åklagaren sakframställning
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.30 Åklagarens sakframställning (forts.)

Dag 2 (Åtalspunkterna 1–2)

09.00-11.00 Försvararens och målsägandebiträdets sakframställning
11.00-12.00 Målsägandeförhör
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.30 Förhör med den tilltalade

Dag 3 (Åtalspunkterna 1–2)

09.30-11.00 Personalia
10.00-10:30Vittnesförhör

10.30-11:00 Paus

11.00-11:30 Vittnesförhör

11.30-12:00 Vittnesförhör
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Vittnesförhör
13.30-14.00 Vittnesförhör
14.00-14.30 Vittnesförhör


Dag 4 (Åtalspunkterna 1–2)

09.00-09.45 Vittnesförhör
09.45-10.30 Vittnesförhör
10.30-10.45 Paus
10.45-11.30 Vittnesförhör
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.15 Vittnesförhör
13.15-14.00 Vittnesförhör
14.00-14.45 Vittnesförhör
14.45-15.00 Paus
15.00-15.45 Vittnesförhör
15.45-16.30 Vittnesförhör

Dag 5 (Åtalspunkterna 1–5)

09.00-09.30 Vittnesförhör
09.30-10.00 Vittnesförhör
Ca 10.00-13:00 SlutanförandenPlatser till media och allmänhet

Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till adressen gotland.tingsratt@dom.se.

Vid behov kommer tingsrätten att fördela platserna i salen på så sätt att platserna i möjligaste mån fördelas rättvist mellan de mediehus som anmält intresse. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas.

 

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Uppdaterad
2022-11-02