Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.

Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Beställning av allmänna handlingar görs via mail till gotlands.tingsratt@dom.se

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Kostnader för allmänna handlingar

E-post
Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 5 kronor för varje handling därutöver. Förundersökningsprotokoll, lämnas av säkerhetsskäl inte ut i elektroniskt utan bara i pappersform mot en avgift.
För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopia
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD
Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD
Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto
Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Offentlighetsprincipen medger endast en rätt att få ut en kopia av en allmän handling i pappersform. Domstolar är alltså inte skyldiga att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form, t.ex. via e-post.

Uppdaterad
2019-09-05