Brottsofferjouren

Under Coronatider tjänstgör inga vittnesstödjare på Halmstads tingsrätt p.g.a. att de tillhör en riskgrupp.

Om du är orolig, inför att du som kallats som vittne eller målsägande, kan du ringa Brottsofferjourens telefoncentral på telefonnummer 116006.

De har öppet mellan kl. 09.00 – 19.00 varje dag i veckan.

Brottsofferjouren Södra Halland får då meddelande därifrån och en stödperson eller vittnes-stödjare kommer att ringa upp dig.

 

Du kan även kontakta oss per mejl: info@sodrahalland.boj.se

Uppdaterad
2020-03-17