Telefon- och expeditionstider

OBS! Telefon- och expeditionstid den 23 december 2020

Kl 08.30-12.00, 13.00-15.00

Måndag-fredag
kl. 08.00-16.00

Följande dagar är öppettiden kl. 08.00-12.00

- Trettondagsafton
- Skärtorsdagen
- Valborgsmässoafton
- Dagen före Alla Helgons dag
- Den 23 december som infaller på en fredag

Uppdaterad
2019-08-07