Beställa domar och beslut

Du kan beställa en allmän handling från Haparanda tingsrätt via e-post, telefon, med vanligt brev eller genom att besöka domstolen.

För att tingsrätten ska kunna lämna ut en handling ska du helst ange vilket målnummer det gäller och vilken handling du vill ha ut, till exempel en dom eller en stämningsansökan.

Vet du inte målnumret behöver du i stället ange så mycket information som möjligt om handlingen. Det kan till exempel vara:

  • Datum för dom eller beslut
  • Namn på parter
  • Personnummer
  • En beskrivning av vad målet handlar om

Ange också hur du vill få handlingen och om du vill veta eventuella kostnader innan handlingen lämnas ut.

Adress för att beställa handlingar

E-post: haparanda.tingsratt@dom.se

Besöksadress: Strandgatan 20, 953 31 Haparanda

Postadress: Box 174, 953 24 Haparanda

Växel: 0922-281 00

Vad kostar det?

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut ombeställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD/USB

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor för CD/DVD.

Avgift för USB-minne tas ut motsvarande inköpspriset.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Publicerad
2019-08-13
Uppdaterad
2019-08-13