Tillgänglighet för Sveriges Domstolars webbplats

Sveriges Domstolar står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sveriges Domstolars webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sveriges Domstolars webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa filmer har inte någon textuell sammanfattning.
  • En del filmer som tagits fram har inte ett syntolkat alternativ.
  • När två logotyper syns samtidigt (nyheter, ledig anställning) kan de inte differentieras utöver sin titel och utseende.
  • Vissa sidor på andra språk har inte korrekt språkuppsättning i kod.
  • Rubriker får ett automatiskt ID, funktionen tar inte hänsyn till om det är flera rubriker med samma namn och får då samma ID. Listobjekt på avgöranden, "Lagrum" och "Rättsfall", nästlas inte korrekt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 oktober 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Sveriges Domstolar åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Våra system skapar dokument (främst avgöranden) som kan ha problem med att de inte är tillgängliga samt att många dokument som har publicerats sen innan ej har gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda eventuella problem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sveriges Domstolars webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 10 mars 2022 och är formellt godkänd av Kommunikationsavdelningen Domstolsverket.

Uppdaterad
2022-06-22