Likabehandling

Helsingborgs tingsrätt ska vara en arbetsplats där alla behandlas lika och inkluderas i verksamheten.

I projektet ingår:

  • Föreläsning om likabehandling och inkludering med företaget Add Gender.
  • Djupintervjuer med 25 medarbetare angående likabehandling på domstolen.
  • Rapport med sammanställning av resultat från djupintervjuer.
  • Likabehandlingsgruppen lämnar förslag till åtgärder med anledning av slutsatserna i rapporten.

Tidsperiod

Start hösten 2022.

Kontaktperson

Cecilia Ivarsson, hovrättsassessor

Uppdaterad
2023-01-16