Projekt ROSS

Framtagande av Rutiner Och Stödmaterial för Större mål (ROSS).

De större målen blir allt fler vilket påverkar domstolen. Vi behöver säkerställa att dessa mål hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.

Genom projektet ska vi:

  • Tillvarata erfarenheter som gjorts de senaste åren och dokumentera det i en PM.
  • Arbeta fram ett stödmaterial som innehåller rekommendationer och checklistor som är lättillgängliga och användarvänliga.

Tidsperiod

Hösten 2022 till våren 2023

Material

Den färdiga checklistan presenterades på infomöte den 15 februari 2023.

Kontaktperson

Fredrik Lassen, kommunikatör

Uppdaterad
2023-01-16