Information med anledning av Coronavirus

Om du är kallad till domstolen gäller kallelsen tills du får någon annan information. Du måste därför kontakta domstolen om du känner dig sjuk med symtom som hosta eller feber, även lindriga.

Kontaktuppgifter står på din kallelse. Alternativt kan du ringa oss på 042-19 97 00 eller skriva till helsingborgs.tingsratt@dom.se.

Om du är frisk är utgångsläget att du ska komma till domstolen om vi har kallat dig. Särskilda regler gäller om du har varit utomlands eller har en sjuk anhörig. Det kan i vissa fall vara möjligt att istället närvara via telefon eller video. Du måste därför kontakta tingsrätten så att rätt åtgärder kan göras.

Har du ett annat ärende till domstolen ber vi dig att inte besöka oss om du eller en nära anhörig har sjukdomssymtom, eller om du nyss har varit utomlands. Kontakta oss i stället via e-post, telefon eller vanligt brev.

E-post: helsingborgs.tingsratt@dom.se

Telefon: 042-19 97 00

Adress: Box 712, 251 07 Helsingborg

Besöka rättegång

För närvarande tar vi inte emot studiebesök. När det gäller övrig allmänhet uppmanar vi till försiktighet för att minska smittspridningen.

Håll avstånd

  • Tingsrätten använder i första hand de större salarna för att minska närkontakt.
  • Som åhörare bör du välja en plats med lite avstånd till andra åhörare. 

Undvik alla icke nödvändiga besök

  • Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.
  • Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Vittnesstöd

Brottsofferjouren i Helsingborg garanterar inte att det finns vittnesstöd på plats i tingsrätten.

Däremot kan oroliga vittnen, målsägande (i vissa fall) och anhöriga ringa vittnesstödstelefonen 042-28 42 00. Brottsofferjouren kan, om det är möjligt, komma till tingsrätten på direkt förfrågan.

Handläggningstider

Den särskilda situation som orsakats av Covid-19 kan förorsaka längre handläggningstider än normalt. Tingsrätten uppfyller emellertid sedan flera år tillbaka regeringens verksamhetsmål samtidigt som vi prioriterar förtursmål, till exempel mål med frihetsberövade och ungdomar.

Mer om Coronavirus covid-19

Uppdaterad
2021-03-15