Tingsrätten växer 2017–2019

Den 24 november 2016 gav regeringen klartecken till ett hyresavtal för att Helsingborgs tingsrätt ska kunna få större lokaler. Om- och tillbyggnaden av domstolsbyggnaden på Konsul Perssons plats påbörjades i årsskiftet 2016/2017 och avslutades i december 2019.

– Vi flyttade in i vår nuvarande byggnad 2005, dvs för drygt ett decennium sedan. Vi har vuxit ur våra lokaler och behöver både mer kontorsutrymmen och fler förhandlingssalar, säger tingsrättens chef, lagman Ylva Norling Jönsson.

Då hade domstolen 65 medarbetare och i dag arbetar drygt ett hundratal personer i lokalerna.

Under byggarbetstiden har tingsrätten haft normal verksamhet även om det blev en del tillfälliga lösningar, exempelvis vad gäller förhandlingssalar.

Aktuellt

Den 2 december 2019 är tingsrätten färdigbyggd och den ordinarie entrén öppen igen. Nu har domstolen växt från 14 salar till 21 salar.

Äldre nyheter

Från och med den 3 december 2018 börjar Helsingborgs tingsrätt använda salarna i den nya tillbyggnaden. Det ursprungliga huset ska nu byggas om och därför stängs den vanliga entrén.

  • En tillfällig entré öppnas vid Malmöleden. Den kommer att användas från den 3 december tills byggarbetet är klart hösten/vintern 2019.
  • Utanför entrén vid Malmöleden finns parkering för rörelsehindrade och platser för att stiga i och ur en bil.

Tingsrätten har också förhandlingar i de tillfälliga lokalerna vid Mäster Palms plats med adress Gasverksgatan 17 tills byggarbetet är klart. Det framgår alltid på kallelsen vilken adress och sal som förhandlingen är tänkt att hållas i. För den som är osäker går det bra att kontakta domstolen via telefon (042-19 97 00), e-post (helsingborgs.tingsratt@dom.se) eller Facebook för att få hjälp att hitta rätt.

  • I de tillfälliga lokalerna finns tre huvudförhandlingssalar (nr 201-203), två förberedelsesalar (nr 204-205) och tre samtalsrum (nr 321-323).
  • Ingången till de tillfälliga lokalerna på Gasverksgatan 17 hittas vid Mäster Palms plats. Alla besökare måste gå igenom en säkerhetskontroll för att komma in i lokalerna.
  • Det kommer inte att finnas vittnesstöd i de tillfälliga lokalerna. Vittnesstöd hittas i huvudbyggnaden på Konsul Perssons plats.

Byggarbetet i huvuddrag

Steg 1 - tillbyggnad

Ett nytt hus ska byggas söder om domstolen, mellan det befintliga huset och Oj:s parkeringsplats. Det beräknas vara klart till vår/sommar 2018.

Steg 2 - ombyggnad

När det nya huset är inflyttningsklart (överflyttning av verksamheten planeras till hösten 2018) börjar ombyggnationen av det befintliga huset. Den ska byggas ihop med den nya byggnaden vilket bl a kräver nya hissar och trappor.

Ombyggnaden är planerad att vara klar hösten/vintern 2019.

Avgränsningar

Arbetsområdet ska vara inhägnat under hela byggtiden. Malmöleden stängs av i körfältet närmast tingsrätten och ska vara avstängd under hela byggtiden.

Baksidans personalentré stängs fr.o.m. den 31 december 2016.

När det nya huset är klart ska en provisorisk entré användas medan det gamla huset byggs om.

Tillfälliga salar

När ett antal salar måste stängas p.g.a. byggnationerna behöver vi använda tillfälliga salar i lokaler på andra sidan Mäster Palms plats, adress Gasverksgatan 17.

Publicerad
2019-08-27
Uppdaterad
2019-08-27