B 108-22, förberedelse till mord m.m.

Huvudförhandlingen i mål angående bland annat förberedelse till mord är avslutad.

Den 5 april 2022 avslutades huvudförhandlingen. Domen meddelades den 11 maj 2022.

PRAKTISK INFORMATION

För beställningar av dom hänvisas till Helsingborgs tingsrätt, registrator.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Niwin Karekezi.

Telefonnummer 042-19 97 68

Uppdaterad
2022-04-29