B 2457-18, grovt narkotikabrott i Helsingborg

Åklagaren har den 1 februari 2019 lämnat in stämningsansökan i målet där tolv män åtalas för narkotikabrott, elva av dessa rubriceras som grovt och ett som synnerligen grovt.

Huvudförhandlingen hölls till att börja med på Rättscentrum, Porslinsgatan 4A i Malmö från den 14 februari till och med den 24 juli 2019. Från och med den 12 augusti 2019 fortsatte rättegången i Helsingborgs tingsrätt, sal 13.

Dom meddelad 10 juli 2020

Domen kan beställas genom e-post till helsingborgs.tingsratt@dom.se.

Domen skickas utan kostnad via e-post.

Vill du hellre ha den på ett usb-minne kostar det 53 kronor.

Vill du ha domen i papperskopia kostar det 2 056 kronor plus eventuellt porto på 140 kronor. Ange i så fall faktureringsuppgifter när du beställer.

Endast domslut i papperskopia kostar 108 kronor.

En sammanfattning av domen finns här på webbplatsen.

Uppdatering 12 juni 2020

Tingsrätten har i dag beslutat att domen i det stora narkotikamålet med tolv tilltalade meddelas den 10 juli 2020 klockan 11:00.

Enligt ett tidigare beslut skulle domen meddelas den 17 juni 2020.

Uppdatering 13 maj 2020

Tingsrätten har i dag beslutat att domen kommer att meddelas den 17 juni 2020 klockan 11:00.

Det var tidigare sagt att domen skulle meddelas den 20 maj 2020.

Uppdatering 13 februari 2020

Dom i målet kommer att meddelas den 20 maj 2020 kl. 11.00.

Huvudförhandlingen som började den 14 februari 2019 har pågått i ett år.

Ett pressmeddelande och en sammanfattning av domen kommer att publiceras i samband med att dom i målet meddelas.

Den som vill beställa domen kan göra det redan nu genom att använda följande mailadress och uppge målnummer B 2457-18:

Tingsrätten häktade den 25-26 april 2018 elva personer, 17-22 år gamla. De häktade är på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott i Helsingborg under tiden november 2017 till april 2018.

Tingsrätten har därefter förlängt åtalstiden så att åklagaren har på sig till den 30 januari 2019 att väcka åtal eller begära förlängning.

Ytterligare en person häktades den 8 oktober 2018 av hovrätten över Skåne och Blekinge. Häktningen hävdes av tingsrätten den 30 november 2018.

Vill du beställa åtalet ska du skicka ett e-postmeddelande till louise.backstrom@dom.se, ange målnumret B 2457-18 och att du vill ha åtalet. Åtalet lämnas ut i pdf-format via e-post.

Vill du begära ut förundersökningsprotokollet ska du också skicka ett e-postmeddelande till louise.backstrom@dom.se. På grund av storleken lämnas förundsökningsprotokollet ut i pdf-format på en usb-sticka. Kostnaden för USB-minne samt arbetet med nerladdning m.m. uppgår till 320 kronor. Tidigare lämnad prisuppgift har fått justeras pga det mycket omfattande materialet.
Skriv ditt namn, personnummer/organisationsnummer och adress när du beställer.

För mer information kontakta:

Louise Bäckström
Handläggarchef
042-19 97 74
louise.backstrom@dom.se

Förhandlingsplan

Uppdaterad
2020-06-12

Hitta på sidan

Relaterat innehåll