Förhandlingsplan B 2457-18

För samtliga förhandlingsdagar gäller tiderna 9:00 – 16:30. De tolv tilltalade, deras försvarare, åklagaren ska närvara samtliga dagar.

Förhandlingsplan, del 1

Dag 1–40, 14 februari–28 maj 2019

SAKFRAMSTÄLLNINGAR, DEL 1
Dag 1–30 • 14 februari–6 maj 2019

Dag 1 – 14/2
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 2 – 18/2
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 3 – 19/2
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 4 – 21/2
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 5 – 25/2
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 6 – 26/2
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 7 – 4/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 8 – 5/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 9 – 7/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 10 – 13/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 11 - 14/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 12 – 15/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 13 – 22/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 14 – 25/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 15 – 26/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 16 – 28/3
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 17 – 1/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 18 – 4/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 19 – 5/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 20 – 8/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 21 – 11/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 22 - 12/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 23 – 15/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 24 – 16/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 25 - 17/4
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 26 – 23/4, halv dag
Åklagarens sakframställning, del 1

Dag 27 – 26/4
Åklagarens sakframställning, halv dag
De tilltalades sakframställningar, halv dag

Dag 28 – 2/5
De tilltalades sakframställningar

Dag 29 - 3/5
De tilltalades sakframställningar

Dag 30 - 6/5
De tilltalades sakframställningar, halv dag

FÖRHÖR MED DE TILLTALADE, DEL 1
Dag 30–33 • 6–10 maj 2019 (en och en halv reservdag – 10/5 och 13/5)

Dag 30 - 6/5
Förhör med de tilltalade, halv dag

Dag 31 - 9/5 INSTÄLLD
Förhör med de tilltalade

Dag 32 - 10/5 INSTÄLLD
Förhör med de tilltalade, halv dag

Dag 33 - 13/5 INSTÄLLD
Reservdag

VITTNESFÖRHÖR, DEL 1
Dag 34–40 • 14–27 maj 2019 (en och en halv reservdag – 27/5 och 28/5)

Dag 34 – 14/5
9.00 Vittne
9.45 Vittne
10.45 Vittne
11.15 Vittne
13.00 Vittne
14.30 Vittne

Dag 35 – 16/5
9.00 Vittne
9.25 Vittne
9.50 Vittne
10.45 Vittne
11.10 Vittne
11.35 Vittne
13.15 Vittne
13.40 Vittne
14.10 Vittne

Dag 36 – 20/5
9.00 Vittne
10.30 Vittne
11.15 Vittne
13.30 Vittne
14.15 Vittne
15.30 Vittne

Dag 37 – 23/5
9.00 Vittne
9.45 Vittne
10.10 Vittne
11.00 Vittne
11.30 Vittne
13.30 Vittne

Dag 38 – 24/5
9.00 Vittne
10.45 Vittne
11.30 Vittne
13.30 Vittne
14.00 Vittne
15.00 Vittne

Dag 39 – 27/5
9.00 Vittne
9.45 Vittne
11.00 Vittne
11.30 Vittne

Dag 40 - 28/5
Reservdag

Förhandlingsplan, del 2

Dag 41–92, 31 maj– 31 oktober 2019

Huvudförhandlingen inleds på Rättscentrum, Porslinsgatan 4A i Malmö. Från och med den 12 augusti 2019 hålls förhandlingen på Helsingborgs tingsrätt, sal 13. Press och åhörare hänvisas till Helsingborgs tingsrätts tillfälliga lokaler på Gasverksgatan 17, med ingång från Mäster Palms plats. Därifrån kommer rättegången att kunna följas via ljud- och bildöverföring.

SAKFRAMSTÄLLNINGAR, DEL 2
Dag 41–63 • 31 maj–16 augusti 2019

Dag 41 – 31/5 - INSTÄLLD pga skäligt rådrum för inläsning av nya handlingar
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 42 – 7/6 - INSTÄLLD pga tillfälligt hinder
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 43 – 10/6
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 44 – 11/6
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 45 – 14/6
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 46 – 17/6
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 47 – 18/6
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 48 – 19/6
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 49 – 1/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 50 – 2/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 51 – 3/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 52 – 8/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 53 – 9/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 54 – 11/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 55 – 15/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 56 – 16/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 57 – 18/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 58 – 22/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 59 – 23/7
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 60 – 24/7
Åklagarens sakframställning, del 2

-------------------------------------------

Huvudförhandlingen hålls från och med den 12 augusti 2019 på Helsingborgs tingsrätt i sal 13.

----------------------------------------------

Dag 61 – 12/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 62 – 14/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 63 – 16/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 64 – 19/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 65 – 20/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 66 – 26/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 67 – 29/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 68 – 30/8
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 69 – 2/9
Åklagarens sakframställning, del 2

Dag 70 – 5/9
De tilltalades sakframställningar, del 2

Dag 71 – 6/9
De tilltalades sakframställningar, del 2

Dag 72 – 10/9
De tilltalades sakframställningar, del 2

Dag 73 – 12/9 INSTÄLLD
De tilltalades sakframställningar, del 2

FÖRHÖR MED DE TILLTALADE, DEL 2
Dag 74-75 • 16–17 september 2019 (reservdag – 20/9)

Dag 74 – 16/9
Förhör med de tilltalade, del 2

Dag 75 – 17/9 INSTÄLLD
Förhör med de tilltalade, del 2

Dag 76 – 20/9 INSTÄLLD
Reservdag

VITTNESFÖRHÖR
Dag 77 • 23 september 2019

Dag 77 – 23/9
9.00 vittne

FÖRHÖR MED ANNAN PERSON
Dag 78–81 • 24 september–4 oktober 2019 (två reservdagar – 7/10 och 10/10)

Dag 78 – 24/9
9.00 annan person
10.30 annan person
11.30 annan person
13.45 annan person
15.15 annan person

Dag 79 – 27/9
9.00 annan person - flyttad till den 7/10
10.30 annan person
11.30 annan person
13.45 annan person
15.15 annan person - flyttad till den 7/10

Dag 80 – 3/10
9.00 annan person
10.30 annan person
11.30 annan person
13.45 annan person
15.15 annan person - flyttad till den 7/10

Dag 81 – 4/10
9.00 annan person
10.30 annan person
11.30 annan person
13.45 annan person
15.15 annan person - flyttad till den 7/10

Dag 82 – 7/10
9.00 annan person
11.00 annan person
13.30 annan person
15.00 annan person

Dag 83 – 10/10
9.00 annan person

VITTNESFÖRHÖR, DEL 2
Dag 84–91 • 11–29 oktober 2019 (en reservdag, 31/10)

Dag 84- 11/10
9.00 vittne
13.30 vittne
15.00 vittne

Dag 85 – 14/10
9.00 vittne
11.30 vittne
14.00 vittne

Dag 86 – 17/10
9.00 vittne
11.00 vittne
14.45 vittne

Dag 87 – 18/10
9.00 vittne
13.30 vittne

Dag 88 – 22/10
9.00 vittne
13.15 vittne

Dag 89 – 24/10
9.00 vittne
13.30 vittne

Dag 90 – 28/10
10.00 vittne
14.00 vittne

Dag 91 – 29/10
9.00 vittne
13.30 vittne

FÖRHÖR MED ANNAN PERSON
Dag 92 • 31 oktober 2019

9.00 annan person
10.30 annan person
11.30 annan person
13.45 annan person

VITTNESFÖRHÖR, FÖRHÖR MED ANNAN PERSON OCH KOMPLETTERANDE SAKFRAMSTÄLLNINGAR
Dag 93–101 • 4–25 november 2019

Dag 93 – 4/11
9.00 annan person
10.30 annan person
13.00 annan person

Dag 94 – 5/11 UTGÅR

Dag 95 – 7/11
9.00 vittne
11.30 vittne
13.45 vittne

Dag 96 – 11/11
9.00 vittne
11.30 vittne
13.45 vittne

Dag 97 – 15/11 UTGÅR

Dag 98 – 20/11
9.00 vittne
14.30 vittne

Dag 99 – 21/11
9.00 vittne
13.15 annan person
Kompletterande sakframställning från tilltalad gällande de så kallade köparmålen

Dag 100 – 22/11
9.00 annan person
11.30 annan person
13.30 annan person

Dag 101 – 25/11
9.00 vittne
10.45 annan person
Kompletterande sakframställning från åklagaren
Kompletterande sakframställningar från försvararna

PERSONALIA
Dag 102 • 26 november 2019

Förhandlingsplan, slutanföranden

Dag 103–120, 29 november 2019–14 januari 2020

TID FÖR FÖRBEREDELSE SLUTANFÖRANDEN
Dag 103 • 29 november 2019

KOMPLETTERINGAR
Dag 104-112 • 2–19 december 2019

Dag 104 – 2/12, halv dag kl. 9-12 INSTÄLLD

Dag 105 – 6/12, halv dag kl. 13-16 INSTÄLLD

Dag 106 – 9/12
Fortsatt vittnesförhör och personalia

Dag 107 – 11/12 INSTÄLLD

Dag 108 – 12/12
Kompletteringar från åklagare och personalia

Dag 109 – 16/12
Kompletteringar från åklagare

Dag 110 – 17/12 INSTÄLLD

Dag 111 – 18/12
Kompletteringar från åklagare

Dag 112 – 19/12, halv dag kl. 9–12
Kompletteringar från åklagare

SLUTANFÖRANDEN
Dag 113-125 • 8–31 januari 2020 (fyra reservdagar – 3/2, 10–11/2 och 13–14/2)

Dag 113 – 8/1, halv dag kl. 13–16:30
Slutanföranden åklagare

Dag 114 – 9/1
Slutanföranden åklagare

Dag 115 – 10/1
Slutanföranden åklagare

Dag 116 – 13/1
Slutanföranden åklagare

Dag 117 – 14/1
Slutanföranden åklagare

Dag 118 – 16/1
Slutanföranden åklagare

Dag 119 – 17/1
Slutanföranden åklagare

Dag 120 – 20/1
Slutanföranden åklagare

Dag 121 – 22/1
Slutanföranden åklagare

Dag 122 – 24/1 - INSTÄLLD

Dag 123 – 27/1
Slutanföranden tilltalade

Dag 124 – 28/1
Slutanföranden tilltalade

Dag 125 – 31/1
Slutanföranden tilltalade

Dag 126 - 3/2
Slutanföranden tilltalade

Dag 127 - 10/2 - INSTÄLLD

Dag 128 - 11/2
Slutanföranden tilltalade

Dag 129 - 13/2
Slutanföranden tilltalade

Dag 130 - 14/2
Reservdag

Uppdaterad
2020-02-12