Mål: T 2841-18

Prövningstillstånd

Fråga om en advokatbyrås skadeståndsansvar för den rådgivning som en advokat vid byrån har lämnat till en klient.

Om avgörandet

Målnummer
T 2841-18