Mål: T 3191-18

Prövningstillstånd

Fråga om avtalsförhållande mellan parterna utesluter tillämpning av 32 kap. miljöbalken, och om så inte är fallet, om en skada har orsakats i en verksamhets omgivning i den mening som avses i 32 kap. 1 § miljöbalken. (Partiellt prövningstillstånd.)

Om avgörandet

Målnummer
T 3191-18