Mål: T 2977-18

"Benchmark II" NJA 2019 s. 978

Prejudikat

Likvidators skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen mot tredje man på grund av underlåtenhet att vid skifte av bolagets tillgångar avsätta pengar till betalning av tvistig skuld.