Mål: T 2977-18

Prövningstillstånd

Fråga om en likvidator som har förfarit vårdslöst är skadeståndsskyldig enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i övrigt till följd varav hovrättens dom står fast i dessa delar.

Om avgörandet

Målnummer
T 2977-18