Mål: T 2996-18

Prövningstillstånd

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att försäkringsfall föreligger har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om tillämpningen av 6 kap. 2 § första stycket tredje meningen försäkringsavtalslagen (2005:104). (Partiellt prövningstillstånd.)

Om avgörandet

Målnummer
T 2996-18