Mål: Ö 278-19

Prövningstillstånd

Upphörande av förvaltarskap. Fråga om spelmissbruk kan anses omfattas av begreppet ”liknande förhållande” i 11 kap. 4 § föräldrabalken.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 278-19