Mål: Ö 5644-18, Ö 5647-18

Prövningstillstånd

Frågan om konkursförvaltare kan begära kostnadsersättning för vissa kostnader enligt schablon samt om vissa fasta kostnader ingår i kostnadsersättningen eller om dessa omfattas av arvodet.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 5644-18Ö 5647-18