Mål: T 418-19

Prövningstillstånd

Fråga om tillämpningen av 2 kap. 21 § konkurslagen (1987:672).

Om avgörandet

Målnummer
T 418-19