Mål: Ö 720-19

Prövningstillstånd

Fråga om 3 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt är dispositiv och om jämkning.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 720-19