Mål: Ö 4483-19

Prövningstillstånd

Fråga om förutsättningarna för tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 4483-19