Mål: B 2553-19

Prövningstillstånd

Fråga om ansvar för vållande till annans död sedan åtta personer avlidit efter att ha intagit fentanylanaloger i nässprayform som sålts genom en nätsida. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett om gärningarna.