Mål: Ö 3661-19

Prövningstillstånd

Fråga om tillämpning av artikel 8.1 i Bryssel I-förordningen.