Mål: B 2671-20

Prövningstillstånd

Fråga om brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål ska rubriceras som grovt brott.