Mål: B 2671-20

"Knivinnehavet i skolan"

Prejudikat

Innehav av knivar och annat farligt föremål på en skola har rubricerats som grovt brott mot knivförbudslagen.